Wormen bij de Kat

Worminfecties, met name spoelworminfecties komen bij de kat vaak voor. Infecties met spoelwormen hebben niet alleen gevolgen voor de gezondheid van de kat maar vormen ook een risico voor de gezondheid van de mens.

Spoelwormen

Spoelwormen zijn tot 18cm lange, bleekroze wormen die in de dunne darm leven. Soms zijn ze zichtbaar als een soort “elastiekjes” in de ontlasting of braaksel. De spoelworm produceert erg veel eitjes die via de ontlasting van het dier de buitenwereld bereiken. In de eitjes ontwikkelen zich larven. Nu is het eitje besmettelijk geworden voor andere katten die de uitwerpselen besnuffelen. De besmetting verloopt via de bek als de kat bijvoorbeeld zijn pootjes aflikt. In de darm verlaten de larven de eitjes, ze ontwikkelen zich niet direct maar maken een trektocht door het lichaam. Bij oudere katten blijven de larven ergens in het lichaam steken en kunnen heel lang in een ruststadium aanwezig zijn.

Bij drachtige katten ontwaken de larven en kruipen naar de melkklieren. Via de moedermelk worden de kittens besmet, waardoor ze al op heel jonge leeftijd volwassen spoelwormen kunnen ontwikkelen.

Gevolgen van de spoelworminfectie:

Een infectie kan symptoomloos verlopen maar toch schade veroorzaken. Hierbij kan men denken aan groeivertragingen, hoesten wanneer larven tijdens hun trektocht de longen bereiken en verstoppingen van de darmen door volwassen spoelwormen.
In het ergste geval kan de hond of kat overlijden door een scheur in de darmen bij een verstopping of door schade aan de lever en longen door passerende larven.

Ook bij de mens kan een infectie met spoelwormen optreden door het oplopen van een besmetting in tuinen, plantsoenen, groenstroken en zandbakken. Kinderen lopen door hun speelgedrag een veel groter risico dan een volwassene. De larven ontwikkelen zich niet tot volwassen wormen maar maken wel hun trektocht door het lichaam en komen zo in verschillende weefsels en organen terecht. Daar kunnen kleine ontstekingshaardjes ontstaan.De meeste infecties verlopen zonder ziekteverschijnselen. Wanneer er wel ziekte- verschijselen optreden zijn dit vaak griep-achtige verschijnselen zoals moeheid, spierpijn en buikpijn. Ook kunnen kinderen longproblemen (CARA) krijgen.

Lintwormen

Katten worden vaak besmet met lintwormen. De eitjes van de lintworm worden opgenomen door vlooienlarven. Als deze vlooienlarven volwassen worden zoeken ze een kat op om zich te voeden. De kat bijt de vlo kapot en besmet zichzelf zo met een lintworm. Vaak heeft een kat hier niet veel last van en zijn de enige symptomen dat ze eipakketjes rond anus hebben. Deze lijken een beetje op een rijstkorrel . telkens als u deze ontdekt, moet de kat ontwormd worden. De grote lintworm, ook wel vosselintworm genoemd, komt niet zo vaak voor. Deze is echter voor de mens echt gevaarlijk. Daarom is ontwormen bij een lintwormbesmetting ook noodzakelijk.

Adviezen:

  • Gebruik een kattenbak waar de kat zijn behoefte kan doen
  • Verwijder ontlasting die aan de haren van de dieren blijft hangen
  • Verschoon regelmatig de ligplaatsen van de kat
  • Sluit zandbakken af
  • Handen wassen na het buiten spelen
  • Ontworm katten regelmatig

Ontwormingsschema voor katten:

  • Kittens: - op 2, 4 en 6 weken, daarna iedere maand tot een leeftijd van 6 maanden
  • Zogende poezen - tegelijk met de kittens
  • Volwassen katten: - 4x per jaar
  • Als u wormen gezien heeft : altijd ontwormen en 2 weken later de ontworming herhalen