Senioren screening voor oudere katten in januari met 20% korting!

Oudere katten lopen een groot risico op een aantal veel voorkomende aandoeningen. Chronisch nierlijden komt bij ongeveer 30 tot 40% van de katten ouder dan 10 jaar voor. Een groot gedeelte van deze katten heeft ook last van een te hoge bloeddruk, maar ook andere oorzaken kunnen een te hoge bloeddruk veroorzaken. Ongeveer 10% van de katten ouder dan 10 jaar heeft een gezwel aan de schildklier dat te veel schildklierhormoon produceert.

Deze drie aandoeningen hebben een enorme impact op de kwaliteit van leven van oudere katten.

Oude katten verdienen extra aandacht

Chronisch nierlijden

Chronisch nierlijden geeft last van veel plassen en drinken door een verminderd concentrerend vermogen van de nieren. Bij oudere dieren werkt het dorstcentrum minder goed, waardoor na verloop van tijd de dieren, ondanks dat ze veel drinken, toch uitdrogen. De ophoping van afvalstoffen in het bloed zorgt ervoor dat de dieren zich minder fit voelen en slechter gaan eten. Ze kunnen ook via de nieren bouwstoffen verliezen die bijdragen aan gewichtsverlies. Compensatiemechanismen in het lichaam, die normaal gesproken op korte termijn gunstig zijn, kunnen leiden tot een te hoge bloeddruk.

Een kat met een bloeding in het linkeroog door een te hoge bloeddruk

Hoge bloeddruk

Als de bloeddruk te hoog wordt, ontstaan er bloedingen in organen die daar gevoelig voor zijn. Bij katten ontstaat er gemakkelijk een bloeding in het oog en het netvlies kan loslaten. De kat is dan acuut blind. Als dit heel snel behandeld wordt, is het mogelijk (een deel van) het gezichtsvermogen van de kat te redden. Als het netvlies langdurig los gelaten heeft, is er geen herstel meer mogelijk. De hersenen zijn ook zeer gevoelig voor het ontstaan van bloedingen. De verschijnselen en de prognose van hersenbloedingen zijn sterk afhankelijk van de grootte van de bloeding en de plaats in de hersenen waar de bloeding is opgetreden. Ook hier geldt dat snel ingrijpen de kans op herstel groter maakt. Een te hoge bloeddruk geeft ook een forse belasting van de hartspier. Een te dikke hartspier komt veel voor bij katten met een te hoge bloeddruk. Een te dikke hartspier is minder elastisch en verbruikt meer zuurstof en energie per hartslag dan een normale hartspier. Op lange termijn kan er hartfalen ontstaan met benauwdheid, trombose of plotselinge dood tot gevolg. Doordat een te hoge bloeddruk heel geleidelijk ontstaat en vaak pas opgemerkt wordt als er ernstige schade aan de ogen, hersenen of hart zijn ontstaan, wordt deze aandoening ook wel vergeleken met een sluipmoordenaar.

Dezelfde kat: links vóór de ontwikkeling van schilklierproblemen; rechts een aantal jaren later met een te hard werkende schildklier

Schildklierproblemen

Schildklierproblemen geven vaak duidelijk symptomen waarbij de kat veel eet, veel drinkt en plast en ondanks het vele eten toch afvalt en mager wordt. Deze katten zijn in het algemeen ook overactief en rusteloos. Juist dit rusteloze en overactieve karakter van de aandoening houdt veel eigenaren voor de gek. Deze eigenaren denken door deze activiteit dat de kat fit en gezond is. Het tegendeel is echter waar. Een teveel aan schildklierhormonen zorgt voor een grotere belasting van belangrijke inwendige organen zoals het hart, de lever en de nieren. Hyperthyreoïdie kan bij katten gemakkelijk lijden tot hartproblemen, leverproblemen en nierproblemen. Een te hardwerkende schildklier ontstaat in het algemeen door een goedaardig gezwelletje dat te veel schildklierhormoon produceert. In de loop van jaren wordt een steeds groter deel van deze gezwelletjes echter kwaadaardig. Het is daarom aan te raden een te hardwerkende schildklier in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen en te behandelen om (blijvende) schade aan andere organen te voorkomen.

Wij zijn er natuurlijk al jaren op gespitst om deze aandoeningen in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken en te behandelen. Om dit te bereiken doen wij een aantal onderzoeken:

  • lichamelijk onderzoek;
  • bloedonderzoek naar onder andere de nierfunctie en schildklierhormoon in het bloed;
  • bloeddrukmeting;
  • urine-onderzoek.

Voor de maand januari bieden wij deze seniorencheck aan voor katten die ouder zijn dan 10 jaar, met 20% korting!

Echo Echo Operatiekamer