Veelvoorkomende vergiftigingen

Chocolade, koffie en thee

De theobromine in chocolade en de caffeine in koffie en thee behoren tot een groep van methylxanthinen. Deze stoffen worden bij de hond veel trager uitgescheiden dan bij mensen. Honden zijn daardoor veel vatbaarder voor vergiftigingen. Vergiftigingen komen tot uiting door het maken van meer geluid, overactiviteit, een snelle hartslag, diarree en soms braken. In ernstige gevallen overlijden de dieren. Met name honden vinden chocolade erg smakelijk, de kans op vergiftigingen met chocolade is dan ook erg groot. Donkere en pure chocolade bevat veel meer theobromine dan melkchocolade. Witte chocolade bevat heel erg weinig theobromine. Als uw hond chocolade heeft gegeten, is het verstandig zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de praktijk. Als er nog geen vergiftigingsverschijnselen zullen wij de hond een braakmiddel geven om de hoeveelheid chocolade die het lichaam binnen komt zo klein mogelijk te houden. Als er vergiftigingsverschijnselen zijn, moeten die worden behandeld. Het is echter niet zo dat er een specifiek tegengif voor chocolade bestaat. Voorkomen is daarom altijd beter dan genezen.

Lelies

Alle lelie-achtigen zijn zeer giftig voor katten. Alle onderdelen van de planten zijn giftig voor katten en zelfs het drinken van het water waar de planten in staan, kan al vergiftigingsverschijnselen oproepen. Mocht u zien dat uw kat aan lelies geknauwd heeft, stuifmeel gelikt of van het water heeft gedronken, moet u direct contact opnemen met de praktijk.
De vergiftigingsverschijnselen beginnen meestal met braken en gaan erg snel over in een zeer ernstig en levensbedreigend nierfalen. Hoe eerder met de behandeling begonnen wordt, hoe gunstig de afloop kan zijn.
Aangezien veel katten spontaan aan bloemen eten, is ons advies om nooit lelies te kopen als u katten heeft. Hoe mooi de bloemen ook zijn.

Paracetamol

Paracetamol is een veel gebruikte pijnstiller bij mensen. Vrijwel iedereen heeft het in huis. Veel mensen zijn dan ook geneigd paracetamol aan hun dieren te geven. Honden en katten hebben echter een totaal ander mechanisme om paracetamol af te breken dan mensen. En juist bij de omzetting van paracetamol ontstaan bij de hond en kat zeer giftige producten. Bij honden worden vergiftigingsverschijnselen gezien als er meer dan 100 mg per kg lichaamsgewicht aan paracetamol wordt opgenomen. Voor een hondje van 5 kg is één tablet paracetamol dan ook al giftig. Voor grotere honden blijft het risico beperkt mits de hond maar eenmalig paracetamol heeft gehad. Omdat honden de paracetamol slecht afbreken en met name de afbraakprodukten giftig zijn, stapelen de giftige stoffen zich op als de paracetamol vaker gegeven wordt. Bij katten is de situatie nog ernstiger. Katten zijn nog gevoeliger voor paracetamol dan honden. Voor een kat kan een kwart tablet van 500 mg paracetamol al vergiftingen geven. Geef daarom nooit paracetamol aan uw huisdieren. Mochten zij per ongeluk toch een tablet hebben opgenomen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Ibuprofen

Ook ibuprofen is een veel gebruikte pijnstiller bij mensen. Het is ooit ook gebruikt als pijnstiller bij honden. De dosering waarin het werd voorgeschreven was veel lager dan de dosering die bij mensen gebruikelijk is. Toch gaf de lage dosering al erg veel bijwerkingen zoals maagzweren en maagperforaties bij honden.  Om deze reden is besloten ibuprofen niet meer aan honden te geven. Ibuprofen is nooit als middel voor katten op de markt verschenen. Katten zijn namelijk nog veel gevoeliger voor ibuprofen dan honden.

Overige pijnstillers

Er is ook een geval beschreven van een hond die overleden is na het krijgen van diclofenac. Een pijnstiller die door de apotheek verkeerd werd meegegeven. Het mag duidelijk zijn dat wij u sterk afraden om medicijnen die voor mensen bedoeld zijn, aan uw huisdieren te geven. De kans dat dit misgaat is te groot om dit te kunnen verantwoorden.

Zout

Grote hoeveelheden zout zijn giftig voor honden. Dit kan in de winter optreden bij het oplikken van strooizout. Het komt echter vaker voor dat mensen hun hond zout geven om hem te laten braken. Een aantal jaren geleden werd dit advies ook door dierenartsen gegeven om braken op te wekken. Dit is echt achterhaald. Het geven van zout om de hond te laten braken geeft een grote kans op het overlijden van de hond door het zout als deze niet mocht gaan braken. Ons advies is dan ook om dit nooit te doen.

Kauwgom

Xylitol in kauwgom geeft ernstige vergiftigingsverschijnselen. Ondertussen hebben wij ook al ervaring met vergiftigingen van honden na het opnemen van kauwgom met een andere zoetstof dan xylitol. In alle gevallen daalt het bloedsuiker van de hond na het eten van kauwgom tot gevaarlijk lage waarden. Dit kan zelfs een aantal dagen aanhouden. Xylitol kan ook leverfalen en bloedingen tot gevolg hebben. Mocht uw hond kauwgom gegeten hebben, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de kliniek. Wij zullen proberen de hond te laten braken als deze daar nog fit genoeg voor is. Het glucose gehalte in het bloed moet gecontroleerd worden. Als het glucosegehalte in het bloed te laag is, moet de hond aan het infuus met glucose tot het gehalte normaal is en normaal blijft. Deze controles zijn behoorlijk arbeidsintensief, omdat deze zeer regelmatig moeten gebeuren. Dit kan enkele dagen duren en het kan dan nodig zijn om de hond door te sturen voor intensive care opname naar Amsterdam of Utrecht.

Uien en knoflook

Inname van uien en ui-achtigen, zoals knoflook, lijdt bij honden en katten tot beschadiging van de rode bloedcellen. Een vergifiting kan bloedarmoede, slechte eetlust, braken en diarree geven. Vooral katten zijn zeer gevoelig voor een uienvergiftiging.

Druiven en rozijnen

Kleine hoeveelheden druiven en rozijnen kunnen ernstige vergiftigingen geven bij honden. De stof die verantwoordelijk is voor de vergiftiging is ondanks onderzoek nog niet gevonden. Toch zijn de gevolgen zeer ernstig. Bij 40% van de honden lijkt de opname van druiven en rozijnen niet tot de vergiftiging te lijden. Van de honden die wel verschijnselen van vergiftiging vertonen, overlijdt 50-75%. Van deze honden is de nierfunctie zeer ernstig beschadigd. Iedere hond die druiven of rozijnen heeft gegeten, moet dan ook intensief behandeld worden. Als er afgewacht wordt tot de hond vergiftigingsverschijnselen gaat vertonen, is de kans erg groot dat het dier ondanks de behandeling zal komen te overlijden.

Avocado’s

Hoewel avocado’s door veel mensen als een lekkernij worden beschouwd, zijn deze giftig voor vogels, vissen en honden. Deze dieren ontwikkelen hartfalen door een hartspierontsteking. Als er eenmaal een hartspierontsteking is ontstaan, is de prognose zeer zorgelijk.

Macadamia noten

Opname van deze noten kan neurologische problemen geven. De dieren worden sloom en zwak, met name in de achterpoten. Ze kunnen braken, trillen en een verhoogde lichaamstemperatuur krijgen.
Het is onduidelijk welke gifitge stof dit veroorzaakt. In de meeste gevallen gaan de verschijnselen weer vanzelf over. Tot nog toe zijn er geen stergevallen door het eten van de noten bekend.

Hop

Voor de zeldzame hobbyist die zelf zijn bier wil brouwen; het afval van het brouwen dat hop bevat is giftig voor honden. Deze dieren krijgen een zeer hoge lichaamstemperatuur (vaak meer dan 41°C), buikpijn en rusteloosheid. Zonder intensieve zorg zullen alle dieren overlijden, met intensieve zorg is er een kans de hond het overleeft.