Anaesthesie

In onze praktijk wordt zeer veel zorg besteedt aan de anaesthesie. Hiervoor is veel geïnvesteerd in kennis en in de modernste apparatuur. Hierdoor zijn wij in staat het risico dat iedere narcose met zich meebrengt zo klein mogelijk te houden.

Anaesthesie

Iedere patiënt wordt voor de anaesthesie grondig nagekeken. De meeste patiënten (en sowieso alle risicopatiënten) krijgen een infuusnaald ingebracht zodat er snel medicijnen gegeven kunnen worden als dit nodig is. De meeste patiënten worden geïntubeerd. Er wordt dan een buisje in de luchtpijp geplaatst waardoor de ademweg altijd vrij is en direct alle ademgassen gecontroleerd worden. Ook kan er tot kunstmatige beademing worden overgegaan als dit nodig mocht zijn. Daarnaast krijgt iedere patiënt onder anaesthesie altijd nog eens extra zuurstof toegediend.

Anaesthesie

Tijdens de anaesthesie worden alle ademgassen, de hoeveelheid ademhalingen, de hartslag, een hartfilm, de temperatuur en de zuurstofvoorziening in het lichaam continue gecontroleerd en geregistreerd. Als hier afwijkingen in voorkomen wordt de anaesthesie aangepast, ver voordat de patiënt in de problemen komt.

Anaesthesie